Δάνεια από την Εθνική

Ανακαλύψτε περισσότερα

Διεύθυνση Διεθνών Εργασιών

Ανακαλύψτε περισσότερα

Κάρτες για όλες σας τις ανάγκες

Προνόμια και λύσεις που ικανοποιούν όλες τις καθημερινές σας ανάγκες
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για ανάληψη μετρητών.

Εργαλεία

ότι χρειάζεστε

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διέπουν την Τράπεζα, έχει ανοιχτεί λογαριασμός υπέρ των πληγέντων της πυρκαγιάς στην Αττική.

Ο αριθμός του λογαριασμού είναι: 100010313708.

Όσοι πελάτες μας επιθυμούν να συνεισφέρουν, μπορούν να το πράξουν καταθέτοντας την εισφορά τους στον εν λόγω λογαριασμό.