Δάνεια από την Εθνική

Ανακαλύψτε περισσότερα

Διεύθυνση Διεθνών Εργασιών

Ανακαλύψτε περισσότερα

Σχέδιο Στήριξης δανειοληπτών και Προστασίας Κύριας κατοικίας ΕΣΤΙΑ

Εργαλεία

ότι χρειάζεστε

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2020

Για το αίτημα αναστολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών διευκολύνσεων πατήστε εδώ.

Το αίτημα να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση 996@nbg.com.cy.