ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Όψεως (Demand & Sight) Επικοινωνήστε με τα Καταστήματα μας για περαιτέρω πληροφορίες
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου 0,00%
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Προειδοποίησης (για όλες τις διάρκειες) 0,00%
Επιχειρηματικές Καταθέσεις Προθεσμίας (για διάρκειες 1/3/6/9/12 μηνών) χωρίς αυτόματη ανανέωση

Επικοινωνήστε με τα Καταστήματα μας για περαιτέρω πληροφορίες

ETHNOPLUS GOLD (διάρκειας 18 μηνών χωρίς αυτόματη ανανέωση)

Αυξανόμενο/Κλιμακωτό ανά τρίμηνο, έως 4% (μέση ετησιοποιημένη απόδοση: 2,67%) για νέες καταθέσεις €50.000 και άνω