ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 06-05-2021

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 06-05-2021
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ PENALTY
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Όψεως (Demand & Sight) 0 – €100.000 0,00 %
> €100.000 – 0,60%
Επιχειρηματικός Τρεχούμενος Λογαριασμός με όριο Παρατραβήγματος / Υπερανάληψης 0 – €100.000 0,00 %
> €100.000 – 0,60%
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου > €0 – 0,60%
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Προειδοποίησης

(8 ημερών, 1 μηνός, 35 ημερών, 3 μηνών)

> €0 – 0,60% 1,00%
Επιχειρηματικές Καταθέσεις Προθεσμίας

(για όλες τις προσφερόμενες διάρκειες)

> €0

 

– 0,60%

1,00%