Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Τραπεζική

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, την πιο αξιόπιστη Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, δημιούργησαν το επιχειρησιακό πρόγραμμα Εθνική και Επιχείρηση, που αναλαμβάνει να καλύψει με απόλυτη ασφάλεια κάθε επιχειρησιακή ανάγκη. Με απλές διαδικασίες, προστατεύει την οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητά σας από τους πιο πιθανούς έως τους πιο απρόβλεπτους κινδύνους.

Τώρα, μπορείτε να βάλετε τους δικούς σας υψηλούς στόχους, η Εθνική Τράπεζα θα τους πετύχει για εσάς με μια σειρά πολλαπλών ασφαλιστικών καλύψεων.

  • επαγγελματικής αστικής ευθύνης
  • πιστώσεων και εγγυήσεων
  • αυτοκινήτων – σκαφών
  • χρηματικών απωλειών
  • μεταφοράς χρημάτων
  • εμπιστοσύνης υπαλλήλων
  • μηχανικών βλαβών και κατά παντός κινδύνου