Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Τραπεζική

Γενικά

Διεθνείς πιστωτικές κάρτες (charge cards) που προσφέρουν στα στελέχη των επιχειρήσεων και στις ίδιες τις επιχειρήσεις τους ένα σημαντικό αριθμό διευκολύνσεων.

Φέρουν επίσης την σφραγίδα του διεθνούς κύρους, της φερεγγυότητας στις συναλλαγές και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και της Mastercard.

Safe@Web

Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου σε εμπόρους οι οποίοι συμμετέχουν στην υπηρεσία αυτή. Οι αγορές σας γίνονται ασφαλείς με τον Κωδικό Μίας Χρήσης (OTP). Η Υπηρεσία είναι δωρεάν για τους Κατόχους Καρτών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.