Καριέρα

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο ‘κεφάλαιο’ ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα επενδύει συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με στόχο να αναδειχθεί ως προτιμώμενη επιλογή εργοδότη. Στόχος της Τράπεζας είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα ενστερνίζεται τις Αξίες και τις Αρχές της Εθνικής Τράπεζας και θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού και θα επιδιώκει τη συνέχιση της δυναμικής του πορείας.

Για αίτηση εργοδότησης στην Τράπεζά μας μπορείτε να συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τ.Κ. 21191
1597 Λευκωσία

ή ηλεκτρονικά στο hr@nbg.com.cy

Με τη δική σας ρητή συγκατάθεση η αίτηση σας θα παραμείνει στα αρχεία μας για περίοδο ενός έτους και με την πάροδο της περιόδου αυτής θα καταστραφεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχετε το δικαίωμα ανάκλησης ή / και τροποποίησης των στοιχείων που παρέχετε μέσω της παρούσας αίτησης. Αιτήσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς την ύπαρξη κενής θέσης και για τις οποίες δεν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας, για το διάστημα ενός έτους, θα διαγράφονται / καταστρέφονται.

Παρακαλούμε σημειώστε πως σε περίπτωση προκήρυξης κενών θέσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για συμπερίληψη σας στην συγκεκριμένη διαδικασία.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποταθείτε στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22-840177, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο hr@nbg.com.cy