Φυσικά Πρόσωπα

Παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών για επιβεβαίωση λήψης του παραπόνου σας.

(*) Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου.

  • **Οποιονδήποτε αρχείο αποσταλεί από την Τράπεζα στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μπορεί να αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό συνημμένο αρχείο (π.χ. μορφής PDF). Ως εκ τούτου, ο Πελάτης θα υποχρεούται όπως διασφαλίσει ότι τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιεί έχουν τη δυνατότητα και/ή είναι συμβατά και/ή υποστηρίζουν τη λήψη τέτοιων αρχείων και/ή μηνυμάτων.
  • Πιέστε εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς Φύλαξης και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.