Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Τραπεζική

Εισαγωγή

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες της επιχείρησής σας, η ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ έχει τον τρόπο να τις ικανοποιήσει.

Η εμπειρία και η αφοσίωση στην απόλυτη κάλυψη ακόμα και των πιο υψηλών σας απαιτήσεων, μας οδήγησαν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών προς το προσωπικό σας π.χ. τρεχούμενος λογαριασμός “Μισθοδοτικός+” μεταξύ άλλων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα “Ιδιώτες και Νοικοκυριά”).

Έτσι, ό,τι κι αν χρειαστείτε, θα το βρείτε στην ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ.

Στο Corporate Banking της Τράπεζάς μας, θεωρούμε πολύ σημαντική την προσωπική επαφή και τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τον πελάτη μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει το θεσμό του Relationship Manager, όπου για κάθε εταιρικό πελάτη μας, καθορίζεται συγκεκριμένο στέλεχος ως υπεύθυνος της ομάδας εξυπηρέτησης, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας.

Ο θεσμός αυτός διασφαλίζει:

  • Την αμεσότητα στην επικοινωνία και την ανταπόκρισή μας στα αιτήματά σας
  • Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση, που βασίζεται στην βαθιά κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης σας, η οποία αποκτάται μέσω της διαπροσωπικής σχέσης που δημιουργείται με σας, τον επιχειρηματία και τον Relationship Manager της Τράπεζάς μας.

Προτεραιότητα μας …οι πελάτες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιχειρηματικό Κέντρο Λευκωσίας

Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 15, 1065 Λευκωσία

Τ.Θ.21191, 1597 Λευκωσία

Τηλέφωνα: +357 22 840114 /142 /239

Email: nbg-corporate@nbg.com.cy / Φαξ: 22840022

Αγίας Φυλάξεως 212, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός

Τ.Θ.70624, 3801 Λεμεσός

Τηλέφωνα: +357 22 040645 /644/647

Email: nbg-corporate@nbg.com.cy / Φαξ: 22840022

Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 15, 1065 Λευκωσία

Τ.Θ.21191, 1597 Λευκωσία

Τηλέφωνα: +357 22 840238

Email: nbg-corporate@nbg.com.cy / Φαξ: 22840022