Διοίκηση

Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Μαρίνης Στρατόπουλος

Ο Μαρίνης Στρατόπουλος διορίστηκε ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ τον Ιούλιο του 2019. Τον Φεβρουάριο του 2015 είχε διοριστεί στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ.

Κατείχε επίσης τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εξωτερικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τον Απρίλιο του 2014. Τον Οκτώβριο του 2018 και πέραν του ρόλου του ως Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων και για μια προκαθορισμένη περίοδο που ολοκληρώθηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας του Group Real Estate. Από τον Αύγουστο του 2010 έως τον Δεκέμβριο 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία Banca Romaneasca SA. Από το Φεβρουάριο του 2007 ως τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της σερβικής θυγατρικής τράπεζας Vojvodjanska Banka AD. Την περίοδο 2005-2007 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής στη Θυγατρική Τράπεζα National Bank of Greece AD Beograd. Από το 2001 έως το 2005 εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Egnatia Bank (Romania) SA και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Egnatia Leasing (Romania) SA, ενώ κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2005 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Κατά τη διετία 1999-2000 κατείχε διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Piraeus Prime Bank SA. Επίσης την περίοδο 1993-1999 εργάστηκε στην Τράπεζα Χίου Α.Ε. ως Διευθυντής στους τομείς Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Stopanska Banka A.D. Skopje και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAC Coral Ltd Cyprus.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College), ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Master of Science in Finance από το Πανεπιστήμιο του Lancaster στην Αγγλία.

Γενικός Διευθυντής & CCO, COO: Γιάννης Τζήμος

Ο Γιάννης Τζήμος τοποθετήθηκε τον Αύγουστο του 2013 ως Γενικός Διευθυντής Πιστοδοτήσεων και Λοιπών Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

Από το 1984 που εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα έχει υπηρετήσει σε διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου της ΕΤΕ, όπως: Επικεφαλής Τομέα στη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων (Large Corporates) και στην Διεύθυνση Διεθνούς Πίστης, συμμετείχε σε Εγκριτικά Όργανα Πιστοδοτήσεων (Credit Commitees) των θυγατρικών Πιστωτικών ιδρυμάτων του Ομίλου στο εξωτερικό και διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα πιστοδοτήσεων “Project Finance” και “Structure Finance” της Τράπεζας και του Ομίλου.

Επίσης, διετέλεσε στέλεχος των Πιστοδοτικών Μονάδων της Εθνικής Τράπεζας με εξειδίκευση σε χρηματοδοτήσεις Τεχνικών – Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων & Μεγάλων ‘Έργων, καθώς και Υποδιευθυντής στην Διεύθυνση Διεθνών και Ειδικών Πιστοδοτήσεων, αρμόδιος για την ανάπτυξη πιστοδοτήσεων Project Financing των Μεγάλων Έργων Υποδομών, Παραγωγής Ενέργειας & Ανάπτυξης Ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα έλαβε μέρος σε ειδικές αναθέσεις έργων για την αξιολόγηση και προετοιμασία εξαγορών (Due Dilligence) πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Αφρική.

Ο Γιάννης Τζήμος είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική Διοίκηση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.