Διοίκηση

Διευθύνων Σύμβουλος (CEO): Γιώργος Αγιουτάντης

Ο κ. Γιώργος Αγιουτάντης διορίσθηκε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ το Μάρτιο 2023. Πριν την τοποθέτηση του διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της NBG Bank Malta Ltd, καθώς επίσης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας NBG (Malta) Holdings Ltd, ενώ από το 2014 κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ.

Ο κ. Αγιουτάντης ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και δομημένων χρηματοδοτήσεων εργαζόμενος σε παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς οίκους (UBS, Citibank). Με την επιστροφή του στην Ελλάδα και για διάστημα πέραν των 12 χρόνων, ασχολήθηκε με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα ως διευθυντικό στέλεχος σε Big-4 εταιρίες (EY, Arthur Andersen). Επιπλέον και για διάστημα πέραν των 5 ετών κατείχε ρόλο Εμπορικού Διευθυντή  σε εταιρίες FinTech με εύρος δραστηριοποίησης στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

Είναι κάτοχος πτυχίου Επιστημών (BSc.) Χρηματοοικονομικών και Διεθνών Επιχειρήσεων  (Bachelor of Science in Finance and International Business) του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU – Leonard N. Stern School of Business) ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master in Business Administration in Strategy & Operations του ALBA Graduate Business School (ACG).

Γενικός Διευθυντής & CCO, COO: Γιάννης Τζήμος

Ο Γιάννης Τζήμος τοποθετήθηκε τον Αύγουστο του 2013 ως Γενικός Διευθυντής Πιστοδοτήσεων και Λοιπών Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

Από το 1984 που εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα έχει υπηρετήσει σε διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου της ΕΤΕ, όπως: Επικεφαλής Τομέα στη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων (Large Corporates) και στην Διεύθυνση Διεθνούς Πίστης, συμμετείχε σε Εγκριτικά Όργανα Πιστοδοτήσεων (Credit Commitees) των θυγατρικών Πιστωτικών ιδρυμάτων του Ομίλου στο εξωτερικό και διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα πιστοδοτήσεων “Project Finance” και “Structure Finance” της Τράπεζας και του Ομίλου.

Επίσης, διετέλεσε στέλεχος των Πιστοδοτικών Μονάδων της Εθνικής Τράπεζας με εξειδίκευση σε χρηματοδοτήσεις Τεχνικών – Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων & Μεγάλων ‘Έργων, καθώς και Υποδιευθυντής στην Διεύθυνση Διεθνών και Ειδικών Πιστοδοτήσεων, αρμόδιος για την ανάπτυξη πιστοδοτήσεων Project Financing των Μεγάλων Έργων Υποδομών, Παραγωγής Ενέργειας & Ανάπτυξης Ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα έλαβε μέρος σε ειδικές αναθέσεις έργων για την αξιολόγηση και προετοιμασία εξαγορών (Due Dilligence) πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Αφρική.

Ο Γιάννης Τζήμος είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική Διοίκηση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.