Τραπεζικές Αργίες

Τραπεζικές Αργίες 2017

06 Ιανουαρίου Παρασκευή Θεοφάνεια
27 Φεβρουαρίου Δευτέρα Καθαρά Δευτέρα
14 Απριλίου Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή
17 Απριλίου Δευτέρα Δευτέρα Της Διακαινησίμου
18 Απριλίου Τρίτη Τρίτη Της Διακαινησίμου
01 Μαΐου Δευτέρα Πρωτομαγιά
05 Ιουνίου Δευτέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
15 Αυγούστου Τρίτη Κοίμηση της Θεοτόκου
25 Δεκεμβρίου Δευτέρα Χριστούγεννα
26 Δεκεμβρίου Τρίτη Επομένη των Χριστουγέννων

Τραπεζικές Αργίες 2018

01 Ιανουαρίου Δευτέρα Πρωτοχρονιά
19 Φεβρουαρίου Δευτέρα Καθαρά Δευτέρα
06 Απριλίου Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή
09 Απριλίου Δευτέρα Δευτέρα Της Διακαινησίμου
10 Απριλίου Τρίτη Τρίτη Της Διακαινησίμου
01 Μαΐου Τρίτη Πρωτομαγιά
28 Μαΐου Δευτέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
15 Αυγούστου Τετάρτη Κοίμηση της Θεοτόκου
01 Οκτωβρίου Δευτέρα Ημέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας
25 Δεκεμβρίου Τρίτη Χριστούγεννα
26 Δεκεμβρίου Τετάρτη Επομένη των Χριστουγέννων

Τραπεζικές Αργίες 2019

01 Ιανουαρίου Τρίτη Πρωτοχρονιά
11 Μαρτίου Δευτέρα Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου Δευτέρα Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας
01 Απριλίου Δευτέρα Εθνική Γιορτή
26 Απριλίου Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή
29 Απριλίου Δευτέρα Δευτέρα της Διακαινησίμου
30 Απριλίου Τρίτη Τρίτη της Διακαινησίμου
01 Μαΐου Τετάρτη Πρωτομαγιά
17 Ιουνίου Δευτέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
15 Αυγούστου Πέμπτη Κοίμηση της Θεοτόκου
01 Οκτωβρίου Τρίτη Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας
28 Οκτωβρίου Δευτέρα Εθνική Γιορτή
25 Δεκεμβρίου Τετάρτη Χριστούγεννα
26 Δεκεμβρίου Πέμπτη Επομένη των Χριστουγέννων