Τραπεζικές Αργίες

01 Ιανουαρίου Παρασκευή Πρωτοχρονιά
06 Ιανουαρίου Τετάρτη Ημέρα των Θεοφανίων
15 Μαρτίου Δευτέρα Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου Πέμπτη Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας
01 Απριλίου Πέμπτη Εθνική Γιορτή
30 Απριλίου Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή
3 Μαϊου Δευτέρα Δευτέρα της Διακαινησίμου
4 Μαϊου Τρίτη Τρίτη της Διακαινησίμου
21 Ιουνίου Δευτέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
01 Οκτωβρίου Παρασκευή Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας
28 Οκτωβρίου Πέμπτη Εθνική Γιορτή
06 Ιανουαρίου Πέμπτη Ημέρα των Θεοφανίων
7 Μαρτίου Δευτέρα Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου Παρασκευή Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας
01 Απριλίου Παρασκευή Εθνική Γιορτή
22 Απριλίου Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή
25 Απριλίου Δευτέρα Δευτέρα της Διακαινησίμου
26 Απριλίου Τρίτη Τρίτη της Διακαινησίμου
13 Ιουνίου Δευτέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
15 Αυγούστου Δευτέρα Κοίμηση της Θεοτόκου
28 Οκτωβρίου Παρασκευή Εθνική Γιορτή
26 Δεκεμβρίου Δευτέρα Επομένη Χριστουγέννων