Νομικά Πρόσωπα

Παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών για επιβεβαίωση λήψης του παραπόνου σας.

(*) Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου.

  • **Οποιονδήποτε αρχείο αποσταλεί από την Τράπεζα στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μπορεί να αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό συνημμένο αρχείο (π.χ. μορφής PDF). Ως εκ τούτου, ο Πελάτης θα υποχρεούται όπως διασφαλίσει ότι τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιεί έχουν τη δυνατότητα και/ή είναι συμβατά και/ή υποστηρίζουν τη λήψη τέτοιων αρχείων και/ή μηνυμάτων.
  • Πιέστε εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς Φύλαξης και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Με την αποστολή των πιο πάνω Προσωπικών μου στοιχείων προς την ΕΘνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και ενημερωθεί για τους Κανονισμούς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που αφορούν τη Φύλαξη και Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων , όπως αυτοί παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα και τους οποίους έχω αποδεχθεί. και παραχώρησα τη συγκατάθεση μου.

Πιέστε  εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς Φύλαξης και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.