Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Τραπεζική

Οποιεσδήποτε και αν είναι οι ανάγκες σας για αποταμίευση, εμείς στην Εθνική Τράπεζα (Κύπρους) σας προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις, με ένα ή περισσότερα από τα καταθετικά προϊόντα μας.

Πρόκειται για τον πλέον κλασσικό αποταμιευτικό λογαριασμό, για οποιοδήποτε ποσό, ανατοκιζόμενος ανά έτος.

Σας προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα και υπηρεσίες, διευκολύνοντας έτσι τις καθημερινές, χρηματικές, συναλλαγές σας

Χαρακτηριστικά

 • Ελκυστικό Επιτόκιο
 • Ευχέρεια διενέργειας αναλήψεων και καταθέσεων από το λογαριασμό, όποτε εσείς το θέλετε, χωρίς επιβαρύνσεις
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Δωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτας ETHNOCASH plus
 • Αναλήψεις από ATMs στην Κύπρο και στο Εξωτερικό
 • Δυνατότητα Αυτόματων Πληρωμών/ Πάγιων Εντολών (Direct Debit/Standing Order):
 • Αυτόματη πίστωση του λογαριασμού με το μισθό / τα εισοδήματα σας
 • Πληρωμή λογαριασμών Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια, κ.ά)
 • Δωρεάν πληρωμές δόσεων στην πιστωτική κάρτα και στα δάνεια σας που διατηρείται στην Εθνική Τράπεζα
 • Άλλες πληρωμές
 • Ετήσια κατάσταση κίνησης λογαριασμού

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες
 • Νομικά Πρόσωπα

Βασικά Δικαιολογητικά

Εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

Εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

Ευέλικτος καταθετικός λογαριασμός με βιβλιάριο επιταγών, που καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Χαρακτηριστικά:

 • Ελκυστικό Επιτόκιο
 • Ευχέρεια διενέργειας καταθέσεων και αναλήψεων από το λογαριασμό, όποτε εσείς το θέλετε, χωρίς επιβαρύνσεις
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Δωρεάν έκδοσης χρεωστικής κάρτας ETHNOCASH plus
 • Δυνατότητα Αυτόματων Πληρωμών/ Πάγιων Εντολών (Direct Debit/Standing Order)
 • Αυτόματη πίστωση του λογαριασμού με το μισθό ή τα εισοδήματά σας
 • Πληρωμή λογαριασμών Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια, κ.ά)
 • Δωρεάν πληρωμές δόσεων στην πιστωτική κάρτα και στα δάνεια σας, που διατηρείται στην Εθνική Τράπεζα
 • Άλλες πληρωμές
 • Μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες
 • Νομικά Πρόσωπα

Βασικά Δικαιολογητικά

Εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

Εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

Λογαριασμός καταθέσεων αποταμιευτικού χαρακτήρα, με υψηλές αποδόσεις, που σας παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης με προειδοποίηση (καθορισμένου χρονικού ορίου).

Χαρακτηριστικά

 • Καταθέσεις με υψηλές αποδόσεις. Ελκυστικό επιτόκιο το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης
 • Δυνατότητα επιπρόσθετων καταθέσεων στο λογαριασμό, όποτε το επιθυμείτε
 • Ευχέρεια αναλήψεων χωρίς επιβάρυνση, αφού δώσετε την ανάλογη προειδοποίηση
 • Χωρίς έξοδα διαχείρισης
 • Δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανεισμού σας

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες
 • Νομικά Πρόσωπα

Βασικά Δικαιολογητικά

Εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

Εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

Λογαριασμός Προθεσμίας 1,3,6,9 και 12 μηνών

Εξασφαλισμένη απόδοση των κεφαλαίων σας για μια χρονική διάρκεια μέχρι και 12 μήνες, με ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Χαρακτηριστικά:

 • Το επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης
 • Επιλογή της χρονικής διάρκειας μεταξύ (1) ενός, (3) τριών, (6) έξι, (9) εννιά και (12) δώδεκα μηνών
 • Χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης
 • Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των κεφαλαιοποιημένων τόκων του λογαριασμού, σε λογαριασμό πρώτης ζήτησης της δικής σας επιλογής
 • Ονομαστικό Αποδεικτικό (τίτλος) κατάθεσης

Οφέλη:

 • Σταθερό επιτόκιο που σας προφυλάσσει από πιθανή πτώση των επιτοκίων
 • Εξασφαλισμένη απόδοση του κατατιθέμενου κεφαλαίου σας μέχρι και την λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
 • Δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανεισμού σας 

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες
 • Ν.Π.Ι.Δ οποιασδήποτε μορφής
 • Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Λογαριασμοί όψεως, Ταμιευτηρίου ή Προθεσμίας σε ξένο νόμισμα, στα κυριότερα νομίσματα της Αγοράς, που περιλαμβάνονται στο κύριο δελτίο Τιμών Συναλλάγματος (USD, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, SEK, NOK, RUB)

Χαρακτηριστικά:

 • Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου ή Προθεσμίας με διάρκεια 7 ημερών, 30 ημερών, 3 μηνών, 6 μηνών ή 12 μηνών
 • Επιτόκιο διαπραγματεύσιμο και το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το νόμισμα, το είδος του λογαριασμού και τη διάρκεια της κατάθεσης

Οφέλη:

 • Υψηλή απόδοση των κεφαλαίων σας, με τα ανταγωνιστικότερα επιτόκια της Αγοράς
 • Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συναλλαγματικές και φορολογικές διατάξεις) στο νόμισμα που επιθυμείτε

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες
 • Νομικά Πρόσωπα

Βασικά Δικαιολογητικά

Εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

Εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο