Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Λύσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) & Επαγγελματίες

Εισαγωγή

Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε επιχείρηση με κύκλο εργασιών μέχρι EUR 2 εκατ. και αναζητάτε επενδυτικές και χρηματοδοτικές, λύσεις… ελάτε στην Εθνική Τράπεζα Κύπρου

Η ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να σας εξασφαλίσει τις καλύτερες λύσεις στις χρηματοοικονομικές σας  ανάγκες.

Με τα ευέλικτα προγράμματα που σας προσφέρουμε, έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τα διαθέσιμά σας, να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας, να ενισχύσετε τη ρευστότητά σας ή να αποκτήσετε πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, και γενικότερα να επιλέξετε την τραπεζική λύση που σας ταιριάζει.

Το SME Banking της ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ, εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες επιτυχίας:

  • Τη σωστή διάγνωση των αναγκών του ελεύθερου επαγγελματία ή της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία γίνεται μέσω προσεκτικής μελέτης των στόχων και των οικονομικών δεδομένων της και κυρίως μέσω της προσωπικής συνεργασίας με τους πελάτες μας.
  • Την προσφορά ευέλικτων, κατάλληλων, άριστης ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών σας.

Προτεραιότητα μας …οι πελάτες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιχειρηματικό Κέντρο SMEs & Επαγγελματιών

Τηλέφωνα: +357 22 840109 /151 / Email: nbg-sme@nbg.com.cy / Φαξ: +357 22 840021

Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Ταχ. Κιβ.1066, 1ος όροφος, Τ.Θ. 21191, 1597 – Λευκωσία