Χρηματοδοτήσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Λύσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) & Επαγγελματίες

Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις

Η Εθνική Τράπεζα σας εξασφαλίζει τα αναγκαία για την επιχείρηση Κεφάλαια Κίνησης.

Σίγουρα η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων πιστώσεων στους πελάτες σας ή η γρηγορότερη πληρωμή των προμηθευτών σας ενδιαφέρει άμεσα.

Τώρα, η Εθνική Τράπεζα σας εξασφαλίζει τα αναγκαία για την επιχείρησή σας Κεφάλαια Κίνησης, με μορφές και τρόπο εξόφλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Το όριο της επιχείρησής σας θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το αρμόδιο για την επιχείρησή σας στέλεχος.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά

 • Ετήσια ανανέωση
 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή σε περιόδους που προσαρμόζονται στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης
 • Δυνατότητα επαναχορήγησης του εξοφλούμενου κεφαλαίου
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου ή άλλο επιτόκιο αναφοράς (π.χ. 3Μ Euribor), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου.

Η χρηματοδότηση έναντι απαιτήσεων σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε σε μετρητά στοιχεία του Ενεργητικού σας, όπως:

 • επιταγές και συναλλαγματικές πελατείας
 • τιμολόγια πώλησης με πίστωση
 • φορτωτικά έγγραφα
 • απαιτήσεις από το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς
 • πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών με το σύστημα των άτοκων δόσεων

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά

 • Όρια που προσαρμόζονται στο ύψος των πωλήσεών σας και στις ανάγκες ρευστότητας που δημιουργούνται από την πιστωτική σας πολιτική
 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή ανάλογα με τη ληκτότητα των σχετικών απαιτήσεων
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών…

Γενική Περιγραφή

Δάνεια που χορηγούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της επιχείρησης (π.χ. αντιμετώπιση καταστροφής εμπορευμάτων, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) και για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά

 • Απλές διαδικασίες εκταμίευσης, χωρίς προαπαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Διάρκεια δανείου μέχρι 3 χρόνια
 • Εξόφληση κεφαλαίου με τρίμηνες ή εξάμηνες δόσεις
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου ή σταθερό τριετίας.

Σχεδιάζετε την ανανέωση των εγκαταστάσεών σας;

Γενική περιγραφή

Αν σχεδιάζετε την αγορά νέου ακινήτου, τη μεταφορά της επιχείρησής σας, την επέκταση ή την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών σας, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί τη δαπάνη.

Το αρμόδιο στέλεχος για την επιχείρησή σας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς μορφή, διάρκεια και ποσό δανείου, σύμφωνα με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διάρκεια δανείων μέχρι 10 χρόνια.
 • Δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος.
 • Εξόφληση κεφαλαίου με εξάμηνες ή ετήσιες δόσεις.
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου ή άλλο επιτόκιο αναφοράς (π.χ. 3Μ Euribor), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου.

Παροχή εξασφάλισης με εγγραφή υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου ή άλλου ακινήτου.

Σχεδιάζετε την ανανέωση του εξοπλισμού της επιχείρησής σας;

Γενική περιγραφή

Αν σχεδιάζετε την ανανέωση του εξοπλισμού της επιχείρησής σας, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί τη δαπάνη.

Το αρμόδιο στέλεχος για την επιχείρησή σας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς μορφή, διάρκεια και ποσό δανείου.

Χαρακτηριστικά

 • Διάρκεια δανείου μέχρι 8 χρόνια
 • Δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος
 • Εξόφληση κεφαλαίου με εξάμηνες ή ετήσιες δόσεις
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου ή άλλο επιτόκιο αναφοράς (π.χ. 3Μ Euribor), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου.

Xρηματοοικονομική διαχείριση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας…

Γενική περιγραφή

Η εξασφάλιση ρευστότητας και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις των επιχειρήσεων σήμερα, προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Η Εθνική προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring που περιλαμβάνει: προεξόφληση, διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο να αναδειχθεί σε σημαντικό συνεργάτη και σύμβουλο κάθε επιχειρηματία στην προσπάθειά του να αναπτύξει την επιχείρησή του, αξιοποιώντας την ιστορία, την αξιοπιστία της ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Κάτι παραπάνω από leasing (ενοικιαγορά): Λύσεις!

Γενική περιγραφή

Εάν σχεδιάζετε να αποκτήσετε:

 • μηχανήματα παραγωγής
 • αυτοκίνητα (φορτηγά, επιβατικά)
 • εξοπλισμό γραφείου
 • ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • ή και άλλο εξοπλισμό για την επιχείρησή σας…

η ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ, με ταχύτατη διεκπεραίωση και απλές διαδικασίες, σας προσφέρουν λύσεις που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επενδυτικά σας σχέδια, σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας:

 • χρηματοδότηση με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς
 • φορολογική απαλλαγή
 • Δάνεια σε συνάλλαγμα

Γενική περιγραφή

Αν έχετε συναλλαγές σε νομίσματα εκτός ευρώ μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες σας σε νόμισμα της επιλογής σας από τα διαπραγματεύσιμα στη Διατραπεζική Αγορά Συναλλάγματος Αθηνών.

Χαρακτηριστικά

 • Συνδυασμός του νομίσματος δανεισμού με τους συναλλαγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της (εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, άμεσες επενδύσεις μεταφοράς κέντρου δραστηριότητας σε άλλες χώρες κλπ)
 • Δυνατότητα αντασφάλισης έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων, με προαγορά συναλλάγματος (option, forward)
 • Επιτόκιο βασισμένο στο Επιτόκιο της Διατραπεζικής Αγοράς Λονδίνου (LIBOR), πλέον περιθωρίου, που αντιπροσωπεύει την κάλυψη των πιστωτικών και άλλων κινδύνων
 • Ελάχιστο ποσό το ισόποσο των €15.000, χωρίς μέγιστο όριο
 • Επιτόκιο διάρκειας 1, 2 εβδομάδων ή 1 έως 12 μηνών
 • Επιτόκιο διάρκειας 1 ημέρας (overnight) για χρηματοδοτήσεις σε USD

Για πληροφορίες πατήστε εδώ