Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής αναβάθμισης του συστήματος Internet Banking, αυτό δεν θα είναι προσβάσιμο/διαθέσιμο από την Παρασκευή 18/10/2019 και ώρα 12:30 μ.μ. έως τη Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 9:00 π.μ.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.


We would like to inform you that the Internet Banking system will not be accessible/available as from Friday 18/10/2019 12:30 p.m. until Monday 9:00 a.m. due to a technical upgrade.

We apologize for any inconvenience caused.