Προκαταρκτική Αίτηση

Παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε 24 ώρες από την παραλαβή του πιο κάτω μηνύματος.

(*) Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου.

Με την αποστολή των πιο πάνω Προσωπικών μου στοιχείων προς την ΕΘνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και ενημερωθεί για τους Κανονισμούς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που αφορούν τη Φύλαξη και Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων , όπως αυτοί παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα και τους οποίους έχω αποδεχθεί. και παραχώρησα τη συγκατάθεση μου.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς Φύλαξης και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.