Καριέρα στην Εθνική

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο ‘κεφάλαιο’ ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα επενδύει συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με στόχο να αναδειχθεί ως προτιμώμενη επιλογή εργοδότη. Στόχος της Τράπεζας είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα ενστερνίζεται τις Αξίες και τις Αρχές της Εθνικής Τράπεζας και θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού και θα επιδιώκει τη συνέχιση της δυναμικής του πορείας.

Για αίτηση εργοδότησης στην Τράπεζά μας μπορείτε να συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο και να το αποστείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τ.Κ. 21191
1597 Λευκωσία

ή ηλεκτρονικά στο hr@nbg.com.cy

Η αίτηση σας θα κρατηθεί στα αρχεία μας μέχρι το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους και αν στο διάστημα αυτό σας χρειαστούμε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως σε περίπτωση προκήρυξης κενών θέσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για συμπερίληψη σας στην συγκεκριμένη διαδικασία.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποταθείτε στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22-840177, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο hr@nbg.com.cy