Η άποψη σας για την Τράπεζα μας

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας και του επιπέδου εξυπηρέτησης προς εσάς, σας παρέχουμε την ευκαιρία να μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας και την γνώμη σας για την εξυπηρέτηση που παίρνετε ή που θα θέλατε να έχετε στην περίπτωση που δεν είστε Πελάτης μας, από το δίκτυο των Μονάδων μας.

Η ανάλυση των απαντήσεων που θα μας δώσετε συμπληρώνοντας το πιο κάτω ερωτηματολόγιο, θα επιτρέψει την επισήμανση και στη συνέχεια την βελτίωση εκ μέρους μας εκείνων των τομέων της συνολικής προσφοράς μας που πρέπει να βελτιωθούν.

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις. Όλα τα κουτιά με * πρέπει να συμπληρωθούν αναγκαστικά. Θα τηρηθεί πλήρης μυστικότητα για τις απαντήσεις που αφορούν προσωπικές πληροφορίες.

Με την αποστολή των πιο πάνω Προσωπικών μου στοιχείων προς την ΕΘνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και ενημερωθεί για τους Κανονισμούς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που αφορούν τη Φύλαξη και Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων , όπως αυτοί παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα και τους οποίους έχω αποδεχθεί. και παραχώρησα τη συγκατάθεση μου.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς Φύλαξης και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.