ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόγραμμα Ανταμοιβής

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των πελατών της να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς των τελευταίων ετών και υλοποιώντας παράλληλα την υπόσχεση της για έμπρακτη στήριξη, έχει σχεδιάσει στοχευμένα για τους πελάτες της κατόχους στεγαστικών δανείων, το «Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων» («Πρόγραμμα Ανταμοιβής»).

  • Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Ανταμοιβής:
    • Παρέχεται σε Ιδιώτες πελάτες με στεγαστικά δάνεια για ιδιοκατοίκηση χωρίς περιορισμό στην αξία της ενυπόθηκης εξασφάλισης, τα οποία ήταν εξυπηρετούμενα στις 31/05/2023 και που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor ή SONIA ή με το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («επιτόκιο αναφοράς»).
    • Αν είστε επιλέξιμος πελάτης, μετά την πάροδο των 12 μηνών από την 01/06/2023 σας αποδίδεται με τη μορφή «Cash-Back» σε λογαριασμό της επιλογής σας που τηρείτε στην Τράπεζα μας, το ποσό που θα προκύψει από τη διαφορά της όποιας αύξησης στο επιτόκιο αναφοράς του δανείου σας με βάση το λογιστικό της 31/05/2023, σε σχέση με την ισχύουσα τιμή του επιτοκίου αναφοράς κάθε τέλος του μήνα και μέχρι την 31/05/2024, παρέχοντας σας έτσι προστασία από τυχόν αυξήσεις μέχρι 31/05/2024.
    • Βασική προϋπόθεση για την καταβολή του ως άνω ποσού αποτελεί η απρόσκοπτη αποπληρωμή του δανείου σας, χωρίς καθυστερήσεις των συμφωνημένων δόσεων για όλους τους 12 μήνες διάρκειας του Προγράμματος.

Οι επιλέξιμοι πελάτες θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής ενώ θα ενημερωθούν και ατομικά.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση και/ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους Καταστήματα της Τράπεζας.