ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Προθεσμιακά προϊόντα 6μηνης, 9μηνης και 12μηνης διάρκειας με το επιτόκιο να φθάνει μέχρι και 3,25% για 12 μήνες. Προσφέρονται επιλογές σταθερής απόδοσης με διαφορετικές διάρκειες, ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ.

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους Καταστήματα της Τράπεζας ή στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης +357 22040000.

Σημείωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ  διατηρεί το δικαίωμα όπως απορρίψει μια αίτηση και/ή πελατειακή σχέση κατά την απόλυτη κρίση της, για Νομοθετικούς και/ή  Κανονιστικούς και/ή  άλλους λόγους και να αποσύρει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο και/ή προϊόν ανά πάσα στιγμή.