Διεθνές Εμπόριο – Εγγυήσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Λύσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) & Επαγγελματίες

Η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις!

Γενική περιγραφή

Για σας, που ασχολείστε με το διεθνές εμπόριο και δραστηριοποιείστε στον τομέα των εισαγωγών – εξαγωγών, η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις, γιατί σας εξασφαλίζει:

  • γρήγορη εξυπηρέτηση μέσω συστημάτων on-line
  • ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική
  • εμπειρία και τεχνογνωσία
  • σημαντική διεθνή παρουσία, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στο εξωτερικό και με συνεργασία μεγάλου αριθμού ανταποκριτριών τραπεζών

Γενική Περιγραφή

Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καλή εκτέλεση συμβάσεων, λήψη προκαταβολών/πληρωμή υποχρεώσεων κλπ.

Έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων, για τη διευκόλυνση των εισαγωγών της επιχείρησής σας.