Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Λύσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) & Επαγγελματίες

Διεθνές εμπόριο (εισαγωγές - εξαγωγές)

Η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις!

Γενική περιγραφή

Για σας, που ασχολείστε με το διεθνές εμπόριο και δραστηριοποιείστε στον τομέα των εισαγωγών – εξαγωγών, η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις, γιατί σας εξασφαλίζει:

  • γρήγορη εξυπηρέτηση μέσω συστημάτων on-line
  • ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική
  • εμπειρία και τεχνογνωσία
  • σημαντική διεθνή παρουσία, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στο εξωτερικό και με συνεργασία μεγάλου αριθμού ανταποκριτριών τραπεζών

Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών και Ενέγγυων Πιστώσεων

Γενική Περιγραφή

Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καλή εκτέλεση συμβάσεων, λήψη προκαταβολών/πληρωμή υποχρεώσεων κλπ.

Έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων, για τη διευκόλυνση των εισαγωγών της επιχείρησής σας.