Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Σκοπεύετε να ικανοποιήσετε τις άμεσες ή μελλοντικές στεγαστικές σας ανάγκες;

Τα στεγαστικά μας δάνεια σας προσφέρουν αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις για όλες τις στεγαστικές σας ανάγκες.

Πως θα αποκτήσετε το στεγαστικό σας δάνειο;

Κάνετε το πρώτο βήμα για την απόκτηση του στεγαστικού σας δανείου πιέζοντας εδώ και συμπληρώστε την προκαταρτική αίτηση. Σύντομα στέλεχος της Τράπεζάς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO

Δάνεια σε Ευρώ για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σας, απόκτηση οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας ή ανακαίνιση/επέκταση της κατοικίας σας. 

Τι σας προσφέρουν;

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο από τα πλέον ανταγωνιστικά της αγοράς
 • Δάνεια για ποσά από €10.000
 • Διάρκεια δανείου μέχρι και 35 χρόνια
 • Αποπληρωμή με πάγια εντολή σε λογαριασμό πληρωμών, χωρίς επιβάρυνση
 • Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος (μέχρι δύο χρόνια κατά τη διάρκεια ανέγερσης)
 • Χρηματοδότηση μέχρι και το 80% της αγοραίας αξίας του ακινήτου
 • Ασφάλεια Ζωής από την Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ, με πλήρη κάλυψη της οφειλής, σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Περιεκτική Ασφάλεια Κατοικίας έναντι παντός κινδύνου από την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ, με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Χορήγηση Ορίου Προσωπικού Τρεχούμενου Λογαριασμού
 • Χορήγηση Ορίου Πιστωτικής Κάρτας

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους με σκοπό την αγορά ακινήτων για επένδυση και για απόκτηση επαγγελματικής στέγης

Τι σας προσφέρουν;

 • Δάνεια για ποσά από €20.000
 • Διάρκεια δανείου μέχρι 20 χρόνια
 • Χρηματοδότηση μέχρι και το 70% της αγοραίας αξίας
 • Ασφάλεια Ζωήςαπό την Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ με πλήρη κάλυψη της οφειλής, σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Περιεκτική Ασφάλεια Κατοικίας έναντι παντός κινδύνου από την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ, με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Αποπληρωμή με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με έναρξη ένα μήνα μετά την εκταμίευση του δανείου

 Προειδοποιήσεις:

 • Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας, αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας
 • Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου δύναται να αλλάξουν από τον ενυπόθηκο πιστωτή από καιρού εις καιρόν
 • Η έγκριση των δανείων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτούντα ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων
 • Η Τράπεζα όμως διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της