Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Σκοπός των σπουδαστικών δανείων είναι η κάλυψη του κόστους πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το σχέδιο παρέχει επίσης την δυνατότητα στους πελάτες που  θα έχουν ήδη επωφεληθεί του φοιτητικού δανείου, να ζητήσουν παραχώρηση νέου  επιπλέον δανείου με σκοπό την κάλυψη των εξόδων για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

Η εκταμίευση του ποσού γίνεται σταδιακά μέχρι και 4 χρόνια, ανάλογα με την διάρκεια των σπουδών.

Τί σας προσφέρουν;

 • Ποσό δανείου μέχρι €80.000,-
 • Διάρκεια απόπληρωμής μέχρι 20 χρόνια από την πλήρη εκταμίευση
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο από τα πλέον ανταγωνιστικά της αγοράς
 • Περίοδος χάριτος μέχρι και τέσσερα χρόνια
 • Αποπληρωμή των τόκων, κεφαλαίου και του ασφαλίστρου, πάνω σε μηνιαία βάση
 • Σε όλες τις περιπτώσεις η πληρωμή των τόκων αρχίζει αμέσως μετά την πρώτη εκταμίευση
 • Η καταβολή της πλήρους δόσης (όταν δηλαδή θα αποπληρώνεται και το κεφάλαιο) μπορεί να αρχίζει μέχρι και ένα χρόνο μετά την πλήρη ανάληψη του δανείου ή τέσσερα χρόνια από την έναρξη των σπουδών, όποιο από τα δύο είναι το συντομότερο
 • Αποπληρωμή με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού του πελάτη, χωρίς επιβάρυνση
 • Ασφάλεια Ζωής με την Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ που προσφέρει κάλυψη στον δανειζόμενο έναντι θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Δυνατότητα παραχώρησης ορίου τρεχούμενου λογαριασμού
 • Δυνατότητα παραχώρησης ορίου πιστωτικής κάρτας

Πως θα αποκτήσετε το σπουδαστικό δάνειο;

Κάνετε το πρώτο βήμα για την απόκτηση του σπουδαστικού δανείου πιέζοντας εδώ και συμπληρώστε την προκαταρτική αίτηση για Σπουδαστικό Δάνειο, επιλέγοντας από την λίστα προϊόντων τα “Σπουδαστικά Δάνεια”. Σύντομα στέλεχος της Τράπεζάς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Προειδοποιήσεις:

 • Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας, αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας
 • Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου δύναται να αλλάξουν από τον ενυπόθηκο πιστωτή από καιρού εις καιρόν
 • Η έγκριση των δανείων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτούντα ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων
 • Η Τράπεζα όμως διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της