Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Χρόνια δημιουργικά, χαρούμενα, γεμάτα γνώση και ανεμελιά… με το φοιτητικό δάνειο ΣΠΟΥΔΑΖΩ που σχεδίασε ειδικά για εσάς η Εθνική Τράπεζα

Ζώ και σπουδάζω χωρίς άγχος…..

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΕΠΙΤΟΚΙΟΔΙΑΡΚΕΙΑΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
• Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για σπουδές σε επίπεδο πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακού , τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό


Κυμαινόμενο
από 4,05%
έως 20 έτη μέχρι €80.000

Χαρακτηριστικά

Χρήσιμες πληροφορίες

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Για περισσότερες Πληροφορίες και τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Τα επιτόκια μας εξαρτώνται από τα οικονομικά σας δεδομένα και το ύψος του ποσό του δανείου σας και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πιο πάνω αντιπροσωπευτικά Επιτόκια.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.
Η παραχώρηση των φοιτητικών δανείων υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.
Το επιτόκιο και η δόση του φοιτητικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.
Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του φοιτητικού σας δανείου ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.