Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Απευθυνθείτε στην Εθνική Τράπεζα και ζητείστε να προμηθευτείτε συνάλλαγμα με έκδοση επιταγών, έκδοση εντολών, ξένα τραπεζογραμμάτια…

Γενική περιγραφή

Αν επιθυμείτε:

 • να μετατρέψετε ξένα χαρτονομίσματα σε ευρώ
 • να εισπράξετε εντολές από το εξωτερικό
 • να εξαργυρώσετε επιταγές από το εξωτερικό
 • είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε σε ό,τι θελήσετε.

Συμπληρώστε μόνο μια απλή αίτηση και εφοδιαστείτε με το συνάλλαγμα που χρειάζεστε:

 • για τα ταξίδια σας στο εξωτερικό, για λόγους
  • τουριστικούς
  • σπουδών
  • επαγγελματικούς
  • νοσηλευτικούς
 • για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά,
 • για συμμετοχή σε εξετάσεις,
 • για συμμετοχή σε συνέδρια – σεμινάρια του εξωτερικού,
 • για εισαγωγές αγαθών που δεν αφορούν άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται, εκτός από την αίτηση, η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.