Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Δάνεια για ικανοποίηση οποιασδήποτε προσωπικής ανάγκης σας ή καταναλωτικής επιθυμίας σας.

 Τι σας προσφέρουν;

  • Εξόφληση με μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με αυτόματη και ανέξοδη χρέωση λογαριασμού σας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
  • Μέγιστη διάρκεια δανείου 20 χρόνια, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις
  • Η εκταμίευση του Δανείου γίνεται εφ’ άπαξ
  • Επιτόκιο κυμαινόμενο από το πιο ανταγωνιστικό της αγοράς

Δικαιούχοι είναι Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Κύπρο

Πως θα αποκτήσετε το προσωπικό δάνειο;

Κάνετε το πρώτο βήμα για την απόκτηση του προσωπικού δανείου πιέζοντας εδώ και συμπληρώστε την προκαταρτική αίτηση για Προσωπικό Δάνειο, επιλέγοντας από την λίστα προϊόντων τα “Δάνεια σε Ιδιώτες”.

Σύντομα στέλεχος της Τράπεζάς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας με τον τρόπο που εσείς θα μας υποδείξετε, για να σας ενημερώσει για το Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε καθώς και για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε.