Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Βρείτε το καταναλωτικό δάνειο που σας ταιριάζει!

Τα καταναλωτικά μας δάνεια σας προσφέρουν ευελιξία και κάλυψη σε όλες τις προσωπικές σας ανάγκες. Ενδεικτικά, μπορείτε να ικανοποιήσετε ανάγκες όπως αγορά οικιακού εξοπλισμού, ιατρικά έξοδα και άλλες έκτακτες ανάγκες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ένας απλός τρόπος για να διαχειριστείτε τις τρέχουσες χρηματοδοτικές σας ανάγκες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΕΠΙΤΟΚΙΟΔΙΑΡΚΕΙΑΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
•  Κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών


κυμαινόμενο από 7,90% μέχρι 8 χρόνια€15.000

Χαρακτηριστικά

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ψάχνετε για μια προσιτή και εύκολη λύση για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών σας; Προσωπικά δάνεια από την ΕΤΕ με χαμηλό επιτόκιο και μακροπρόθεσμα.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΕΠΙΤΟΚΙΟΔΙΑΡΚΕΙΑΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
•  Κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής


κυμαινόμενο από 5,95% μέχρι 10 χρόνια€80.000

Χαρακτηριστικά

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Για περισσότερες Πληροφορίες και τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Τα επιτόκια μας εξαρτώνται από τα οικονομικά σας δεδομένα και το ύψος του ποσό του δανείου σας και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πιο πάνω αντιπροσωπευτικά Επιτόκια.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.
Το επιτόκιο και η δόση του προσωπικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.
Η παραχώρηση των προσωπικών δανείων με εμπράγματη εξασφάλιση υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.
Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του προσωπικού δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.