Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Οποιεσδήποτε και αν είναι οι ανάγκες σας για αποταμίευση, εμείς στην Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) σας προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις, με ένα ή περισσότερα από τα καταθετικά προϊόντα μας.

Πρόκειται για τον πλέον κλασσικό αποταμιευτικό λογαριασμό, για οποιοδήποτε ποσό, ανατοκιζόμενος ανά έτος.

Σας προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα και υπηρεσίες, διευκολύνοντας έτσι τις καθημερινές, χρηματικές, συναλλαγές σας

Χαρακτηριστικά

 • Ελκυστικό Επιτόκιο
 • Ευχέρεια διενέργειας αναλήψεων και καταθέσεων από το λογαριασμό, όποτε εσείς το θέλετε, χωρίς επιβαρύνσεις
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Δωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτας ETHNOCASH plus
 • Αναλήψεις από ATMs στην Κύπρο και στο Εξωτερικό
 • Δυνατότητα Αυτόματων Πληρωμών/ Πάγιων Εντολών (Direct Debit/Standing Order):
 • Αυτόματη πίστωση του λογαριασμού με το μισθό / τα εισοδήματα σας
 • Πληρωμή λογαριασμών Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια, κ.ά)
 • Δωρεάν πληρωμές δόσεων στην πιστωτική κάρτα και στα δάνεια σας που διατηρείται στην Εθνική Τράπεζα
 • Άλλες πληρωμές

Ευέλικτος λογαριασμός καταθέσεων, για τη διευκόλυνση των άμεσων οικονομικών υποχρεώσεών σας, με την έκδοση επιταγών.

Χαρακτηριστικά:

 • Ελκυστικό Επιτόκιο
 • Ευχέρεια διενέργειας καταθέσεων και αναλήψεων από το λογαριασμό, όποτε εσείς το θέλετε, χωρίς επιβαρύνσεις
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Δωρεάν έκδοσης χρεωστικής κάρτας ETHNOCASH plus
 • Δυνατότητα Αυτόματων Πληρωμών/ Πάγιων Εντολών (Direct Debit/Standing Order)
 • Αυτόματη πίστωση του λογαριασμού με το μισθό ή τα εισοδήματά σας
 • Πληρωμή λογαριασμών Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια, κ.ά)
 • Δωρεάν πληρωμές δόσεων στην πιστωτική κάρτα και στα δάνεια σας, που διατηρείται στην Εθνική Τράπεζα
 • Άλλες πληρωμές
 • Μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού

Λογαριασμός καταθέσεων αποταμιευτικού χαρακτήρα, με υψηλές αποδόσεις, που σας παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης με προειδοποίηση (καθορισμένου χρονικού ορίου).

Χαρακτηριστικά

 • Καταθέσεις με υψηλές αποδόσεις. Ελκυστικό επιτόκιο το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης
 • Δυνατότητα επιπρόσθετων καταθέσεων στο λογαριασμό, όποτε το επιθυμείτε
 • Ευχέρεια αναλήψεων χωρίς επιβάρυνση, αφού δώσετε την ανάλογη προειδοποίηση
 • Χωρίς έξοδα διαχείρισης
 • Δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανεισμού σας

Λογαριασμός Προθεσμίας 1,3,6,9 και 12 μηνών

Εξασφαλισμένη απόδοση των κεφαλαίων σας για μια χρονική διάρκεια μέχρι και 12 μήνες, με ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Χαρακτηριστικά:

 • Το επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης
 • Επιλογή της χρονικής διάρκειας μεταξύ (1) ενός, (3) τριών, (6) έξι, (9) εννιά και (12) δώδεκα μηνών
 • Χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης
 • Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης στη λήξη της προθεσμίας
 • Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των κεφαλαιοποιημένων τόκων του λογαριασμού, σε λογαριασμό πρώτης ζήτησης της δικής σας επιλογής
 • Ονομαστικό Αποδεικτικό (τίτλος) κατάθεσης

Οφέλη:

 • Σταθερό επιτόκιο που σας προφυλάσσει από πιθανή πτώση των επιτοκίων
 • Εξασφαλισμένη απόδοση του κατατιθέμενου κεφαλαίου σας μέχρι και την λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
 • Δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανεισμού σας 

Advance – με καταβολή των τόκων κάθε μήνα

Προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας 12 μηνών, με προνομιακό σταθερό επιτόκιο και μηνιαία καταβολή των τόκων

Χαρακτηριστικά:

 • Ελάχιστο ποσό € 10.000
 • Διάρκεια 12 μήνες
 • Πολύ ελκυστικό επιτόκιο, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
 • Αυτόματη μεταφορά των τόκων κάθε μήνα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως της δικής σας επιλογής
 • Δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανεισμού ή άλλης τραπεζικής διευκόλυνσης
 • Χωρίς έξοδα διαχείρισης

Οφέλη:

 • Σταθερό επιτόκιο που σας προφυλάσσει από πιθανή πτώση των επιτοκίων
 • Εξασφαλίζει συμπλήρωμα στα εισοδήματα σας κάθε μήνα

Λογαριασμοί όψεως, Ταμιευτηρίου ή Προθεσμίας σε ξένο νόμισμα, στα κυριότερα νομίσματα της Αγοράς, που περιλαμβάνονται στο κύριο δελτίο Τιμών Συναλλάγματος (USD, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, SEK, NOK, RUB)

Χαρακτηριστικά:

 • Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου ή Προθεσμίας με διάρκεια 7 ημερών, 30 ημερών, 3 μηνών, 6 μηνών ή 12 μηνών
 • Επιτόκιο διαπραγματεύσιμο και το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το νόμισμα, το είδος του λογαριασμού και τη διάρκεια της κατάθεσης

Οφέλη:

 • Υψηλή απόδοση των κεφαλαίων σας, με τα ανταγωνιστικότερα επιτόκια της Αγοράς
 • Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συναλλαγματικές και φορολογικές διατάξεις) στο νόμισμα που επιθυμείτε

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) προσφέρει στα νεόνυμφα ή αρραβωνιασμένα ζευγάρια, το ειδικό πακέτο «Νεονύμφων». Με το άνοιγμα λογαριασμού Προειδοποίησης ή Προθεσμίας ενός έτους και με κατάθεση σ’ αυτόν των χρηματικών δώρων του γάμου ή του αρραβώνα τους, παρέχεται στους νεόνυμφους η επιλογή μεταξύ μίας σειράς δώρων ανάλογα με το μέγεθος της κατάθεσης τους.

Χρησιμοποιείται για αποταμίευση και επένδυση σε λογαριασμό προθεσμίας ή προειδοποίησης με παράλληλη επιβράβευση σε μετρητά (κατάθεση σε λογαριασμό πιστωτικής κάρτας του πελάτη).

Ποσό Κατάθεσης (EURO) Αξία Δώρου (EURO) Περιγραφή Δώρου
Πάνω από 20,000 50 Κατάθεση
Πάνω από 30,000 100 Κατάθεση

Τι επιπλέον υπηρεσίες/προνόμια σας προσφέρει;

 • Δωρεάν έκδοση Πιστωτικής Κάρτας MASTERCARD για τον πρώτο χρόνο. Για καταθέσεις άνω των EUR 35,000 χορηγείται και στους δύο ‘’χρυσή’’ πιστωτική κάρτα με όριο EUR 1,750 ή μία κάρτα στον ένα μόνο με όριο EUR 3,500
 • Λογαριασμός όψεως ή ταμιευτηρίου
 • Δωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτας ΕΘΝΟCASH Plus
 • Ευχέρεια χορήγησης στεγαστικών δανείων
 • Δωροκουπόνι αξίας EUR 50,- από Εθνική Ασφαλιστική για ασφάλεια κατοικίας τον πρώτο χρόνο

Ειδικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα προνομιακού λογαριασμού Ταμιευτηρίου για παιδιά και νέους από 1 ημέρα έως 16 χρονών

Τι ανάγκες σας καλύπτει;

 • Προνομιακός Λογαριασμός Αποταμίευσης για τα παιδιά ή τα εγγόνια σας
 • Καταθέσεις στο λογαριασμό ανάλογα με τις δυνατότητες και σε διαστήματα της επιλογής σας
 • Εξασφαλισμένο αποταμιευμένο κεφάλαιο που θα διευκολύνει τις σπουδές ή τις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών ή των εγγονιών σας, κατά την ενηλικίωσή τους

Τι επιπλέον υπηρεσίες/οφέλη σας προσφέρει;

 • Εξαιρετική απόδοση των καταθέσεων σας
 • Ετήσια κατάσταση κίνησης λογαριασμού
 • Άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Εθνικής
 • Καταθέσεις στο λογαριασμό και μέσω της Ιστοσελίδας της Τράπεζας (Internet Banking)

Πως θα αποκτήσετε το προνομιακό πακέτο «Καταθέσεις για Νέους»:

Κάνετε το πρώτο βήμα στην απόκτηση του πακέτου πιέζοντας εδώ και συμπληρώστε την προκαταρτική αίτηση. Σύντομα στέλεχος της Τράπεζάς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Προνομιακό Σχέδιο για αφυπηρετούντες ή αφυπηρετήσαντες που προσφέρει επενδυτική-αποταμιευτική ευελιξία για τη μετατροπή των αποταμιεύσεων της σύνταξης σε μηνιαίο εισόδημα, παράλληλα με την επιλογή αξιοποίησης ικανοποιητικού κεφαλαίου για την ικανοποίηση μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αναγκών.

Η «Νέα Αρχή» περιλαμβάνει:

 • Λογαριασμό Προθεσμιακής Κατάθεσης: Λογαριασμό που επιτρέπει την διατήρηση κεφαλαίων με υψηλή σταθερή απόδοση για 12 μήνες
 • Τρεχούμενο Λογαριασμό: Λογαριασμό που επιτρέπει την εκμετάλλευση των μηνιαίων τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης για την ικανοποίηση των καθημερινών σας αναγκών ή/και την αξιοποίηση ορίου παρατραβήγματος με συνοπτικές διαδικασίες για ικανοποίηση μεσοπρόθεσμων ή ακόμα και μακροπρόθεσμων αναγκών σας

Χαρακτηριστικά

Προθεσμιακής:

 • Σταθερό επιτόκιο που σας προφυλάσσει από πιθανή πτώση των επιτοκίων
 • Εξασφαλισμένη απόδοση μέχρι και την λήξη της χρονικής διάρκειας της προθεσμιακής κατάθεσης
 • Αυτόματη μεταφορά των κεφαλαιοποιημένων τόκων του λογαριασμού κάθε μήνα, σε τρεχούμενο ή άλλο λογαριασμό πρώτης ζήτησης(ταμιευτηρίου ή όψεως) της δικής σας επιλογής
 • Δυνατότητα πρόσθετης κατάθεσης στη λήξη της προθεσμίας

Τρεχούμενου:

 • Παροχή ορίου υπερανάληψης μέχρι και 50% του υπολοίπου της προθεσμιακής κατάθεσης με ευνοϊκό χρεωστικό επιτόκιο
 • Βιβλιάριο επιταγών
 • Δωρεάν έκδοση Χρεωστικής Κάρτας ΕΘΝΟCASH Plus
 • Δωρεάν έκδοση Πιστωτική Κάρτα MASTERCARD
 • Διευκολύνσεις Αυτόματων Πληρωμών/ Πάγιων Εντολών (Direct Debit/ Standing Order)
 • Αυτόματη πίστωση του λογαριασμού με το μισθό / τα εισοδήματα σας
 • Πληρωμή λογαριασμών Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια, κ.ά.)
 • Δωρεάν πληρωμές δόσεων στην πιστωτική κάρτα και στα δάνεια σας με την Εθνική Τράπεζα
 • Άλλες πληρωμές
 • Μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού
 • Άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Εθνικής και των ATMs σ’όλη την Κύπρο και το Εξωτερικό, καθώς και μέσω της Ιστοσελίδας της Τράπεζας (Internet Banking)