Δάνεια για την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου οχήματος.

 Τι σας προσφέρουν;

  • Εξόφληση με μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με αυτόματη και ανέξοδη χρέωση λογαριασμού σας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
  • Μέγιστη διάρκεια δανείου μέχρι 7 χρόνια για καινούργια αυτοκίνητα και 5 χρόνια για μεταχειρισμένα
  • Η εκταμίευση του Δανείου γίνεται εφ’ άπαξ
  • Επιτόκιο κυμαινόμενο από το πιο ανταγωνιστικό της αγοράς
  • Ασφάλεια οχήματος από την Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

Δικαιούχοι είναι Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Κύπρο

Πως θα αποκτήσετε το δάνειο αυτοκινήτου;

Κάνετε το πρώτο βήμα για την απόκτηση του δάνειου αυτοκινήτου πιέζοντας εδώ και συμπληρώστε την προκαταρτική αίτηση για  Δάνεια Αυτοκινήτου, επιλέγοντας από την λίστα προϊόντων τα “Δάνεια Αυτοκινήτου”.

Σύντομα στέλεχος της Τράπεζάς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας με τον τρόπο που εσείς θα μας υποδείξετε, για να σας ενημερώσει για το Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε καθώς και για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε.