Καταθέσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Λύσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) & Επαγγελματίες

Καταθέσεις όψεως

Η Εθνική Τράπεζα σας παρέχει το λογαριασμό “Καταθέσεις Όψεως”, έναν ευέλικτο καταθετικό λογαριασμό, που καλύπτει όλες τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες.
 • Νομικά Πρόσωπα.
 • Ελάχιστο όριο αρχικής κατάθεσης: € 750.
 • Απόκτηση καρνέ επιταγών, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Εφόσον ο λογαριασμός σας έχει μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο υψηλότερο του αναγκαίου ελάχιστου υπολοίπου, η υπηρεσία αυτή σας παρέχεται δωρεάν.
 • Δυνατότητα χορήγησης της χρεωστικής κάρτας Εθνοcash Plus για να εξυπηρετείστε άνετα, γρήγορα και με ασφάλεια, από το δίκτυο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, τα ΑΤΜ JCC,CIRRUS ή/ και MAESTRO στην Κύπρο και το εξωτερικό, αλλά και να πραγματοποιείτε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις με το σήμα Maestro στην Κύπρο και το εξωτερικό, με άμεση χρέωση του καταθετικού σας λογαριασμού.
 • Δωρεάν χορήγηση συσκευής παραγωγής ηλεκτρονικών κλειδαρίθμων (i-code) για χρήση του εναλλακτικού δικτύου Internet, Banking (περιλαμβάνεται η παράδοση ή η αντικατάσταση της συσκευής).
 • Εξυπηρέτηση από το δίκτυο Καταστημάτων σε όλη την Κύπρο.
 • Μηνιαίο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait), το οποίο αποστέλλεται στο Κατάστημα συνεργασίας σας
 • Αυτόματη εξόφληση των λογαριασμών σας ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Υδατοπρομήθειας, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. με χρέωση του λογαριασμού σας μέσω μιας πάγιας εντολής στο Κατάστημα της Τράπεζας, με το οποίο συνεργάζεστε.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο Τιμολόγιο Βασικών Εργασιώνστην αρχική σελίδα του Ιστότοπου μας.

Εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας.

Εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο Επιτόκια Καταθέσεων & Χρηματοδοτήσεων στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου μας.

Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ

Αποταμιευτικοί – Επενδυτικοί λογαριασμοί, που συνδυάζουν την ασφάλεια με τις υψηλές αποδόσεις. Αν θέλετε οι καταθέσεις σας να έχουν υψηλές, και μάλιστα εγγυημένες, αποδόσεις… αρκεί, απλά, να επιλέξετε έναν ή περισσότερους από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς καταθέσεων που σας προσφέρουμε για μεγαλύτερη απόδοση, άνεση και ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές.

Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα

 • Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής και
 • Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα: 3.000€

Διάρκεια: Από 1 έως 365 ημέρες

 • Αυτόματη ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης, που εξασφαλίζει στον δικαιούχο πολύτιμο χρόνο περιορίζοντας τις μετακινήσεις του.
 • Αυτόματη μεταφορά των τόκων σε λογαριασμό ταμιευτηρίου.
 • Πρόσθετη κατάθεση στη λήξη της προθεσμίας.
 • Προσθήκη επιπλέον δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα), χωρίς να απαιτείται η εξόφληση του λογαριασμού και το άνοιγμα νέου.
 • Χωρίς έξοδα διαχείρισης.
 • Εκχώρηση της κατάθεσης σε περίπτωση δανεισμού ή συμμετοχής σε δημόσια εγγραφή.
 • Εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα της Τράπεζας.

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας.

Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

Το επιτόκιο των προθεσμιακών λογαριασμών:

 • Καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου και τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης
 • Παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης προφυλάσσοντάς την από πιθανή πτώση των επιτοκίων
 • Για ποσά από €300.000 και άνω, το επιτόκιο είναι διαπραγματεύσιμο.