Συνάλλαγμα

Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Απευθυνθείτε στην Εθνική Τράπεζα και ζητείστε να προμηθευτείτε συνάλλαγμα με έκδοση επιταγών, έκδοση εντολών, ξένα τραπεζογραμμάτια…

Γενική περιγραφή

Αν επιθυμείτε:

 • να μετατρέψετε ξένα χαρτονομίσματα σε ευρώ
 • να εισπράξετε εντολές από το εξωτερικό
 • να εξαργυρώσετε επιταγές από το εξωτερικό
 • είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε σε ό,τι θελήσετε.

Συμπληρώστε μόνο μια απλή αίτηση και εφοδιαστείτε με το συνάλλαγμα που χρειάζεστε:

 • για τα ταξίδια σας στο εξωτερικό, για λόγους
  • τουριστικούς
  • σπουδών
  • επαγγελματικούς
  • νοσηλευτικούς
 • για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά,
 • για συμμετοχή σε εξετάσεις,
 • για συμμετοχή σε συνέδρια – σεμινάρια του εξωτερικού,
 • για εισαγωγές αγαθών που δεν αφορούν άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται, εκτός από την αίτηση, η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.