Ασφάλιση

Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Μέσω της  Εθνικής Ασφαλιστικής παρέχονται ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα με κύριο στόχο την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες καθενός τόσο για την εξασφάλιση της αναγκαίας αποζημίωσης σε περίπτωση που οποιοδήποτε γεγονός διακόψει την ομαλή καθημερινή ζωή του ή και τα όνειρα του για το μέλλον.

Προγράμματα Ασφάλειας:

 • Ζωής
 • Ατυχήματος
 • Υγείας
 • Σύνταξης
 • Επένδυσης

Μέσω της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ καλύπτονται όλες οι ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης αλλά και κάθε νοικοκυριού εξασφαλίζοντας την προστασία που με κόπο και προσπάθεια δημιούργησε ο καθένας στη ζωή του.

Προγράμματα Ασφάλειας:

 • Κατοικίας
 • Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας
 • Σκαφών Αναψυχής
 • Ταξιδιών
 • Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Κινδύνων Εργολάβο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα Καταστήματα Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας, όπου εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας ενημερώσουν αναλυτικά για όλα τα προσφερόμενα Προγράμματα Ασφάλισης.

Εναλλακτικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής: www.ethnikiinsurance.com