Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Εισαγωγή

Αν είστε οικογενειάρχης, εργαζόμενος, σπουδαστής, συνταξιούχος και αναζητάτε επενδυτικές, χρηματοδοτικές και άλλες τραπεζικές λύσεις… η Εθνική Τράπεζα Κύπρου είναι κοντά σας.

Η ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ, με την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη  ποικιλία προϊόντων, με στόχο να σας εξασφαλίσει τις καλύτερες λύσεις σε όλες τις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες.

Με τα ευέλικτα καταθετικά, επενδυτικά και χρηματοδοτικά μας προγράμματα, έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε με τον ασφαλέστερο και αποδοτικότερο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας, να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι, να σπουδάσετε τα παιδιά σας, να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας, να καλύψετε από κινδύνους τον εαυτό σας & την περιουσία σας και γενικότερα να επιλέξετε την τραπεζική λύση που ταιριάζει στα δικά σας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η Λιανική Τραπεζική της ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ, εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες επιτυχίας:

  • Την προσφορά ευέλικτων, κατάλληλων, άριστης ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών σας
  • Την άψογη προσωπική επαφή και συνεργασία με τον πελάτη
  • Την αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών του καταθέτη, του επενδυτή και του υποψήφιου δανειολήπτη, η οποία γίνεται μέσω προσεκτικής μελέτης αφενός των οικονομικών δεδομένων του και αφετέρου των προσωπικών στόχων του

Προτεραιότητα μας …οι πελάτες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζικό Κέντρο Ιδιωτών

Τηλέφωνα: +357 22 840052 /156 / Email: 995@nbg.com.cy / Φαξ: +357 22 840020

Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Ταχ. Κιβ.1066, 1ος όροφος Τ.Θ. 21191 1597 – Λευκωσία