Με βάση τον Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμο του 2020, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2020, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ ενημερώνει τους πελάτες της ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αναστολή δόσεων και τόκων των πιστωτικών διευκολύνσεων τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 996@nbg.com.cy.

Για το αίτημα αναστολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών διευκολύνσεων πατήστε εδώ.

Σημαντικές πληροφορίες/ενημέρωση:
  • Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στην Αίτηση /Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αναστολή δόσεων και τόκων πιστωτικών διευκολύνσεων πατήστε εδώ.
  • Ο Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020 πατήστε εδώ.
  • Ο Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020 – Διάταγμα πατήστε εδώ.
  • Ο Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020 – Τροποποιητικό Διάταγμα πατήστε εδώ.