Επενδύσεις

Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ευελιξία επενδυτικών επιλογών…

Γενική περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την «Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», μια θυγατρική του Ομίλου της ΕΤΕ, με μεγάλη εμπειρία και μεθοδολογία διαχείρισης υψηλών προδιαγραφών, σας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ευελιξία επενδυτικών επιλογών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές μετοχών, ομολόγων και ποικίλων άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Συμβουλευτείτε τα εξειδικευμένα στελέχη μας, για να σχεδιάσετε τις επενδύσεις σας και να συνθέσετε το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, ανάλογα με:

  • τους επενδυτικούς σας στόχους
  • τις ανάγκες σας
  • το χρονικό σας ορίζοντα
  • τις εξελίξεις στις αγορές

Για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ

Υπηρεσίες αγοραπωλησίας μετοχών…

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, σταθερά προσηλωμένη στην παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της, σας δίνει την ευκαιρία πρόσβασης για τη διενέργεια των χρηματιστηριακών σας συναλλαγών τόσο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε 32 ακόμη Χρηματιστήρια, παγκοσμίως.

Μέσω του Καταστήματος της “Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή” μπορείτε να δώσετε εντολή αγοράς ή πώλησης μετοχών, να καταθέσετε αίτηση προεγγραφής για αγορά μετοχών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο, να συμμετάσχετε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών καθώς και σε λοιπές εταιρικές πράξεις.

Οι χρηματιστηριακές σας εντολές εκτελούνται σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών της εταιρίας.

Ενεργοποιώντας την υπηρεσία Internet Banking της “Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή” σας προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιείτε, μεταξύ άλλων, αγοροπωλησία μετοχών και να ενημερώνεστε για το χαρτοφυλάκιό σας με τον πιο σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο. Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στο 22-460750 ή 22-460751 και συνδεθείτε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης χρηματιστηριακών συναλλαγών των εταιριών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να διαβιβάσετε τις χρηματιστηριακές σας εντολές.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε σήμερα το πλησιέστερο Κατάστημά μας και μιλήστε με το αρμόδιο στέλεχος.